Kamieniarstwo Artystyczne - Jerzy Michalak: rze¼ba, p³askorze¼ba, relief w granicie, liternictwo, nagrobki, portret nagrobkowy, grobowce, rzemios³o artystyczne

Strona G³ówna

 

Strona G³ówna

OFERTA | OCRA | KONTAKT

  Deutsch English version Wesja polska

O C R A

EKSPONATY POSIADAJ” CERTYFIKAT KOMISJI ARTYSTYCZNEJ

PRZY OCRA

 

   

 

 

     

  © Jerzy Michalak  2003-2008

w e b m a s t e r