Kamieniarstwo Artystyczne - Jerzy Michalak: rze¼ba, p³askorze¼ba, relief w granicie, liternictwo, nagrobki, portret nagrobkowy, grobowce, rzemios³o artystyczne

Strona G³ówna

 

Strona G³ówna

OFERTA | OCRA | KONTAKT

  Deutsch English version Wesja polska

kontakt

Jerzy Michalak

99-400 £owicz, ul. Mostowa 5a

tel./fax +48 / 46 / 837 37 19

jmichalak@stein.com.pl

   

     

  © Jerzy Michalak  2003-2008

w e b m a s t e r